Pályázathoz értékbecslés

 

A támogatások felvételéhez ingatlanvagyon fedezet biztosítása szükséges. A pályázat benyújtásához, a fedezetként megjelölt ingatlanról értékbecslést kér az irányító hatóság. A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban hivatalos ingatlan értékbecslést csak olyan értékbecslő készíthet pályázathoz, aki megfelel a megyeszékhely szerinti városok önkormányzati jegyzője által vezetett, az interneten is közzétett nyilvántartásban, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítőként (1993. évi LXXVIII. törvény 64/B. §, 2009. évi LXXVI. törvény 27-30. §-ai, 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) nyilvántartott előírásnak. 

 

BL Invest Kft-nek, a Komárom-Esztergom Megyeszékhely Jegyzői Hivatala által vezetett ingatlanvagyon értékelő és közvetítő jogosultságának sorszáma: 10/2010. Biró László ügyvezető ingatlanvagyon értékbecslő sorszáma: 7/2010. A hatóság vizsgálja, hogy a pályázó rendelkezik-e olyan, a kormányhivatal által elfogadott hivatalos értékbecsléssel, amelyben megállapított ingatlanérték alapján az megfelelő biztosítékként elfogadható. A pályázathoz jelzálog biztosítékként csatolni kell, a felajánlott ingatlan forgalmi értékéről a hivatalos szakértői értékbecslést, melynek az előírt tartalmi követelményeknek meg kell felelnie.

 

A pályázatokhoz a következő értékelési módszer(eket) kell alkalmazni,  a termőföldek esetében az 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet 1-2. számú mellékleteiben ismertetett piaci összehasonlító értékelés és hozamszámításon alapuló értékelés módszere közül legalább egyik módszer alkalmazásával szükséges meghatározni az ingatlan forgalmi értékét, míg termőföldnek nem minősülő ingatlan esetén a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 1-3. számú mellékleteiben meghatározott piaci összehasonlító értékelés, hozamszámításon alapuló értékelés és költségalapú értékelés módszere közül legalább kétféle módszer alkalmazásával kell a forgalmi értéket megállapítani. 

 

A jelzálogjog tárgya csak a Magyarország területén fekvő forgalomképes ingatlan lehet, amely az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként került bejegyzésre, helyrajzi számmal rendelkezik, értékkel bír, nem lakás céljára szolgál és a törvényben előírt adatait az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza.

Szeretne többet tudni?

Ha az adott cég, vagy vagyontárggyal kapcsolatban kérdés merülne fel, díjmentesen várjuk hívását a +36 30 928 20 28-as telefonszámon, vagy keressen minket a blinvest1@gmail.com email címen...

BL Invest Kft.

20 +

év tapasztalat
BL Invest Kft.

800 +

vállalati vagyonértékelés
BL Invest Kft.

5000 +

banki értékbecslés