Cégérték számítás

 

Új honlap: www.bli-cegertek.hu Gyakori kérdésként fogalmazódik meg, hogy mennyit ér a cégem, vagy résztulajdonom. Egyáltalán az értékképzést mihez kell viszonyítani, hogyan kell kiszámítani a cégem értékét? Többen úgy gondolják, hogy a cég értéke könyvviteli adatokból kiolvasható. A valóságban ezt az értéket a társaság jövőbeli kilátásai, működése, piaca, szerződései és vagyontárgyai határozzák meg, Társaságunk pontos elemzői tisztánlátással választja ki az inputokat a részadatok összességéből. A számviteli adatok "csak" kontrollálnak és múltbéli információkkal szolgálnak. A könyvvitel természetesen fontos és nélkülözhetetlen alapadatokat ad egy cég értékképzéséhez. 

 

 Összegezve, ha egy cég cash-flowja és működése ismert, akkor is összetett feladat előtt áll egy értékelő. A fentiek alapján a tulajdonosok és vásárlók jogos félelmekkel indulnak neki a cégérték kérdéskörnek. A vállalat értékének meghatározása bonyolult probléma, mert az érték több dimenzióban is értelmezhető, még akkor is, ha ugyanannak az érintettnek szempontjából vizsgálódunk, mivel a különböző értékelési technikák más és más területre fektetik a hangsúlyt. A számításnak figyelembe kell vennie a cég jövedelemtermelő képességét, a cégfejlődést, a vagyontárgytárgyakat és vagyonelemeket, továbbá a külső hatások eredményeként bekövetkező értékváltozásokat.

 

A cég elemzése sok mindenre kiterjedhet, de minden vállalat értéke csak pár értékvezérlőn nyugszik, ami minden cégnél más és más. Társaságunk pontos elemzői tisztánlátással választja ki ezeket az inputokat a részadatok összességéből. A cégértékelést tovább bonyolíthatja, ha az adott társaság speciális vagyonnal is rendelkezik (webáruház, online termék, bérleti jog, bányajog, szellemi vagyon, projektterv, stb). Szakértőnk ezen vagyonelemekre mindig külön figyelmet fordít.

 

A cég értéke több tényezőtől függ: cash-flow, eszközérték, pénzügyi történet, tárgyi eszközök állapota, versenyképes piaci jelenlét, ipari és gazdasági pozíció. A használt módszer megnevezése alapvetően (DCF) hozamszámítás és dokumentumok alapján az eszközvagyon újraértékelése. Eszköz alapú cégértékelési módszerrel a vállalat értéke egy bizonyos időpontban meglévő vagyon (eszköz, illetve forrás) alapján kerül meghatározása.

 

A diszkontált cash-flow (DCF) módszer a vállalatérték becslésekor a tőkebefektetők által elvárt megtérülés mértékét, a jövőben termelődő, szabadon felhasználható pénzvagyon tükrében vizsgálja. Legnagyobb előnye, hogy a korábbi módszerektől eltérően a pénz időértékét is figyelembe veszi, tehát a vállalkozás értéke a jövőbeli várható pénzáramlásoktól, illetve ezek kockázatától is függ, ugyanis múltbéli adatokra épül és meghatározott növekedési ütemmel számol.

 

A KKV szektorban a könyvvitel alapú cégértékelés jelentős probléma, például a vagyontárgyak számviteli értékcsökkentése valótlan képet mutathat. Kockázatos, ha nincsenek újraértékelve a vizsgált társaság eszközei és átvilágítás nélkül elfogadásra kerülnek az eszközleltár adatai. Például egy cég életében jelentős értéktöbblettel bírhatnak a vagyoni értékű jogok, ilyenek lehetnek a több évre szóló szerződések. A könyvvitelben ezek az értékmeghatározók sokszor hanyagul vannak kezelve (rosszul, vagy nem szerepeltetik), pedig a társaság működését meghatározó szerződések biztosíthatják a cég bevételének nagy részét. Nem beszélve a speciális vagyonelemek értékképzésének elmaradásáról - web shop, online termék, bérleti jog, bányajog, szellemi vagyon, projektterv, stb.

 

Az értékelésünk hozam (eredmény) és eszköz (vagyon) alapú számításokat is tartalmaz, melyek meglehetős biztonsággal tudják megállapítani a cég, vagy tulajdonrész valós értékét. De mitől függ a cég, vagy a tulajdonrész értéke? A végső értékelési mód kiválasztása a megrendelőtől, vagy az elvárástól (pl. a banki finanszírozáshoz szükséges szakmai nézőponttól - súlyozástól) függhet. 

 

Kérem, keressen minket ha bizonytalan a tulajdonában lévő cég, vagy tulajdonrészének valós értékében. Továbbá ha szakmai segítséget szeretne kapni generációváltáshoz,  cégvásárláshoz, vagy apporthoz. Társaságunk az elmúlt években pénzintézeteknek és magánmegbízóknak egyaránt készített cégértékeléseket.

Szeretne többet tudni?

Ha az adott cég, vagy vagyontárggyal kapcsolatban kérdés merülne fel, díjmentesen várjuk hívását a +36 30 928 20 28-as telefonszámon, vagy keressen minket a blinvest1@gmail.com email címen...

BL Invest Kft.

20 +

év tapasztalat
BL Invest Kft.

800 +

vállalati vagyonértékelés
BL Invest Kft.

5000 +

banki értékbecslés