Pozitív cégérték számítás

 

Új honlap: www.bli-cegertek.hu A Számviteli Törvény szerint a pozitív cégértéket, a befektetett eszközök, azon belül az immateriális javak között kell kimutatni. A pozitív cégérték, a cégvásárlás során a megfizetett ellenérték és a piaci érték közötti (pozitív) különbözet - tehát ez a cégvásárlás üzleti értéke, más néven: Good will. Cégértékelésünk a tranzakciók esetén tudja segíteni a szabályos könyvviteli nyilvántartást, és a vásárlással kapcsolatos adózást.

 

Sok ügyletnél a vételár eltér a számviteli nyilvántartásban szereplő értékektől. Adózási szemszögből ez akkor jelenthet problémát, ha nyilvántartott értékek jóval magasabbak a tranzakció összegénél. Ebben az esetben a cég piaci értékképzésénél sok szegmenst kell figyelembe venni, mivel az alacsony értékesítési vételárnak több oka lehet, pl.: a számvitelileg nem kezelt követelések, vagy a fejlesztési tőkehiány, esetleg egy erős konkurencia megjelenése, akár az elavult technológia háttér az új piaci kihívásokkal szemben, de lehet menedzsment (generációváltási) probléma, vagy a szakmai humánerőforrás hiánya.

 

Az üzleti értékelés kiindulópontját a társaság piaci, stratégiai helyzete, valamint a vezetői által kidolgozott stratégia jelenti. Az üzleti értékelés során a vállalkozás jövedelemtermelő képessége alapján határozzák meg a cég értékét, az üzletrész, illetve a részvények árfolyamát. Különböző módszerek között kiemelt szerepet kap a hozamok és a cash-flow előrejelzése és a nettó jelenérték számítás is. 

 

Cégvásárlás esetén a vevőnek, a megvásárolt társaság telephelyével, üzleteivel, eszközeivel, kötelezettségeivel számvitelileg tételesen kell elszámolnia és ezeket a vagyontárgyakat  állományba kell vennie. Eszközvagyon szempontjából Pozitív cégértéknek minősül a fizetett ellenérték, és az egyes eszközök piaci értékének, továbbá az átvállalt kötelezettségek (a számviteli törvény szerinti meghatározott) értékével csökkentett összeg közötti különbözet. 

 

Tőzsdei jegyzés nélküli cégvásárlás - közvetlen irányítást biztosító befolyásszerzés esetén, a Pozitív cégértéket megkapjuk a részesedés vételárából levont részesedésekre jutó saját tőke eredményével. A cégvásárlás esetén a vevő a közvetlen irányítás biztosító (75 %-nál nagyobb) tulajdoni hányadot (részvényt, üzletrészt, vagyoni betétet) szerez meg és a vételár több mint a megvásárolt befektetésekre jutó (az adott társaság eszközei és kötelezettségei a számviteli törvény szerinti értékeléssel meghatározott) saját tőke piaci értéke, akkor a kettő közötti különbözet a Pozitív cégérték.

Szeretne többet tudni?

Ha az adott cég, vagy vagyontárggyal kapcsolatban kérdés merülne fel, díjmentesen várjuk hívását a +36 30 928 20 28-as telefonszámon, vagy keressen minket a blinvest1@gmail.com email címen...

BL Invest Kft.

20 +

év tapasztalat
BL Invest Kft.

800 +

vállalati vagyonértékelés
BL Invest Kft.

5000 +

banki értékbecslés