Cégérték képzésének blogja

Ezen az oldalon különleges eseteket mutatunk be, melyek speciális értékképzési megoldásokat kívántak. A blog egyszerűsítve és közérthetően mutatja be társaságunk szakmai ismereteit, a felmerülő problémákra adott válaszait...

Névtelen.png

Franchise joggal rendelkező társaság cégértékének kiszámításánál, a vagyonelemeket (ingatlanokat, eszközöket) újra kellett pozícionálnunk, mivel a nyilvántartásban szereplő értékek a számviteli amortizáció miatt torz, tehát nem valós piaci értéket mutattak. Továbbá a főtevékenység, a franchise jog jövedelemtermelő képessége csak a DCF hozamértékelésben jelent meg - mint eredménynövelő funkció. Ezért eszköz oldalról, a franchise vagyoni értékű jogot is újra pozícionáltuk. Az újraértékelés segítségével, a kettő számítási modell - tehát a DCF hozam cégérték és az eszközalapú cégérték egyensúlyba került, a végső értékképzést súlyozás módszerével (értéktorzulás nélkül) lett kialakítva.

mezőg..png

Mezőgazdasági termeléssel és kereskedelemmel foglalkozó társaság felvásárlásához készített cégérték számításnál, a jelentős mennyiségű eszközállományt, illetve ingatlanállományt és a haszonbérleti szerződéseket újra kellett pozícionálnunk, mivel a nyilvántartásba vett értékek torz - tehát nem valós piaci értéket mutattak. Továbbá a társaság belső értékét meghatározó (400 hektárt-t meghaladó) haszonbérleti jogot, az utolsó zárt év eredménye nem tükrözte (szemben az előző évekkel). Így a hozam és eszközalapú cégértékek alátámasztása miatt, a haszonbérleti szerződéseket, mint vagyoni értékű jogokat újra kellett értékelni. Az újraértékelés által, a kettő számítási modell - tehát a DCF hozam cégérték és az eszközalapú cégérték egyensúlyba került, a végső értékképzés súlyozás módszerével (értéktorzulás) nélkül lett kialakítva.

vendéglátás.png

Budapesten vendégláttással foglalkozó társaság cégérték számításánál, a vagyonelemeket (ingatlanokat, a jelentős mennyiségű eszközparkot) újra kellett pozícionálni, mivel a nyilvántartásba vett értékek a számviteli amortizáció miatt torz - tehát nem valós piaci értéket mutattak. Továbbá a társaságon belül jelentős befolyással bíró résztulajdon vásárlás történt, mely egy új menedzsment szemléletet kíván bevezetni. Így a múlt eredményéből számolt DCF hozamérték mellett, üzleti tervből egy jövő orientált hozameredményt is képeztünk. A DCF hozam cégérték és az újra pozícionált eszközalapú cégérték egyensúlyba került, a végső értékképzést súlyozás módszerével (értéktorzulás nélkül) lett kialakítva.

pláza1.jpg

Országos nagykereskedelemben résztvevő, jelentős pozíciókkal bíró - különböző plázákban öt bérleti joggal rendelkező társaság felvásárlásához készített cégérték számításunknál, a társaság piaci értékvezérlőjére helyeztük a hangsúlyt - tehát a piaci pozíciót biztosító bérleti jogokra. A speciális vagyonelemekre mindig külön figyelmet fordítunk, tehát ebben az esetben a jövedelemtermelést biztosító bérleti jogokra. A bérleti szerződések 5 + 5 évre szóltak, többségükben még 7 évnyi bérleti jog állt rendelkezésre. Így a hozam és eszközalapú cégérték számítás alátámasztása érdekében, a bérleti szerződéseket - mint vagyoni értékű jogokat felértékeltük. A bérleti jogok értékbecslésének segítségével, a két számítási modell - tehát a DCF hozamalapú cégérték és az eszközalapú cégérték egyensúlyba került, a végső értékképzés súlyozás módszerével (értéktorzulás nélkül) lett kialakítva.

generáció váltás.png

Generációváltás problémákkal küzdő kisebb társaság cégértékének megállapításánál, a nyilvántartásba vett ingatlant és eszközvagyonát a számviteli amortizáció torz értéke miatt újra kellett pozícionálni (a forgóeszközöket beszerzési áron vettük figyelembe). A számításnál prémium szorzót nem alkalmazhattunk, mivel a cég működését meghatározó üzleti szerződéssel és régióban jelentős piaci befolyással nem rendelkezett. A DCF hozamérték csak minimálisan tért el az eszközértéktől, mivel a családon belül senki nem akarta tovább vinni az értékelt társaságot, így végső eredményként az eszköz alapú cégértékelést javasoltuk elfogadásra.

vakcina gyártó.png

Svájci gyógyszergyártó cég, egy magyar vakcina gyártással foglalkozó és szellemi vagyonnal is rendelkező társaság felvásárlásához készített cégértékelést. Mivel a vizsgált társaságnak jövedelemtermelő képessége csekély volt, ellenben speciális vakcina gyártáshoz szükséges eszközállománnyal, továbbá egy szabadalommal is rendelkezett - így a megrendelő, a társaság eszköz alapú cégértékének megállapítását kérte. A vagyonelemeket az ingatlanokat és eszközöket újra értékeltük, mivel a nyilvántartásba vett értékek a számviteli amortizáció miatt torz - tehát nem piaci értéket mutattak. Továbbá külön a szabadalmat, mint immateriális vagyont a megbízó társaság üzleti terve alapján, DCF hozamértékelés segítségével felértékeltük.

környezetg..png

Környezetgazdálkodással és közszolgáltatással foglakozó nonprofit társaság cégérték számításánál a vagyonelemeket (ingatlanokat, nagy mennyiségű eszközállományt) újra kellett pozícionálni, mivel a nyilvántartásba vett értékek a számviteli amortizáció miatt torz - tehát nem valós piaci értéket mutattak. A vizsgált társaság nonprofit jellege miatt az éves eredmények minimálisak voltak, továbbá az alapító tőke - ez által a törzsrészvények értéke sem mutatott valós képet. Így fő módszerként, a társaság nonprofit jellege miatt az eszközalapú cégértékét fogadtuk el.

Szeretne többet tudni?

Ha az adott cég, vagy vagyontárggyal kapcsolatban kérdés merülne fel, díjmentesen várjuk hívását a +36 30 928 20 28-as telefonszámon, vagy keressen minket a blinvest1@gmail.com email címen...

BL Invest Kft.

20 +

év tapasztalat
BL Invest Kft.

800 +

vállalati vagyonértékelés
BL Invest Kft.

5000 +

banki értékbecslés