Speciális vagyon értékképzés blogja

Ezen az oldalon különleges eseteket mutatunk be, melyek speciális értékképzési megoldásokat kívántak. A blog egyszerűsítve és közérthetően mutatja be társaságunk szakmai ismereteit, a felmerülő problémákra adott válaszait...

vízb..png

Magyarország különböző égtájain, hat ipari mennyiségű víz kitermelésére alkalmas kút lett telepítve. A megbízó, a tulajdonában álló ingatlanok értékbecslésével bízta meg társaságunkat. A terület szemrevételezésén derült fény, hogy nem csak az ingatlanok és eszközök értékére volt kíváncsi, hanem a kitermelhető vízmennyiség jelenértékére is. A társaság rendelkezett palackozóüzem fejlesztésére és üzemeltetésére projekt, illetve pénzügyi tervvel. Így a 10 évre megadott vagyoni értékű bányajog értékét, részben a kitermelhető köbméter éves mennyisége és annak kitermelésének és palackozásának díja, továbbá a nagykereskedelmi piac felvásárlásból kapott árrés adta. A DCF hozamszámításnál figyelembe vettük a jövőbeli kockázatokat, tehát óvatosság elvén értékeltünk. Mivel a palackozó üzem és eszközei még nem álltak rendelkezésre, így  a végső eredmény képzésénél maradványértékelést alkalmaztunk, tehát a projekt bekerülési értékét levontuk a hozamértékből.

kikötőjog2.png

Speciális szabályozású budapesti kikötő értékbecslését végeztük el. Az összetett szabályzás miatt nehezített az ilyen típusú létesítmények értékképzése, mivel a mederjogot biztosító raszter szerződéseket a Vízügyi hatóság, míg a közterületi partfalhasználat bérleti szerződését a Budapest Főváros Önkormányzata biztosítja. Továbbá, ha a kikötő létesítmények (hídfészek, sarpánfészkek és a kikötőbakok) szabályosan kiépítettek, akkor a Hajózási Hatóság kiadja a határozott idejű kikötőengedélyt. A hajózási piac belterjessége tovább nehezítette az értékbecslést, de megfelelő kutatással sikerült valós piaci bérleti adatokat feltárni, melyek segítségével DCF hozam típusú értékbecsléssel valóságos forgalmi értéket tudtunk képezni.

franchise.jpg

Cégérték számításon belül, a vagyonelemek újraértékelésénél franchise jogot is értékelnünk kellett, mivel a vizsgált társaság főtevékenysége és jövedelemtermelő képessége a franchise típusú vagyonértékű jogra épült. Ezt a vagyonelemet újra kellett pozícionálnunk, mivel a nyilvántartásban szereplő számviteli érték nem valós piaci értéket mutatott. A franchise jog értékét DCF hozamszámítás segítségével aktualizáltuk.

haszonbérlet.png

Mezőgazdasági termeléssel foglalkozó társaság felvásárlásánál jelentős haszonbérleti szerződést kellett újraértékelnünk, mivel a nyilvántartásukba nem lett bevezetve a 400 hektárt meghaladó, 37 db. haszonbérleti vagyoni értékű jog. A haszonbérleti szerződések többsége több mint öt év bérleti jogviszonyt biztosított a vizsgált cégnek, így diszkontált cash flow hozamszámítás segítségével (az öt évnél kevesebb jogviszonyoknál direkt tőkésítés módszerrel) jelenértéket számoltunk.

bérleti jog 1.jpg

Országos nagykereskedelemben résztvevő, különböző plázákban öt bérleti joggal rendelkező társaság felvásárlásánál készített cégérték számításhoz, a társaság piaci pozícióját biztosító bérleti jogokat újraértékeltük. A bérleti szerződések 5 + 5 évre szóltak, többségüknél még 2 + 5 év bérleti jog állt rendelkezésre. A bérleti jogok értékét DCF hozamszámítás segítségével aktualizáltuk.

szabadalom.jpg

Svájci gyógyszergyártó cég, egy magyar vakcina gyártással foglalkozó, és szellemi vagyonnal rendelkező társaság felvásárlásához készítetett cégértékelést, ahol a szabadalom értékét is meg kellett határoznunk. A szabadalom nettó jelenértékét, a felvásárló társaság üzleti tervében szereplő cash flow adatok alapján képeztünk.

Szeretne többet tudni?

Ha az adott cég, vagy vagyontárggyal kapcsolatban kérdés merülne fel, díjmentesen várjuk hívását a +36 30 928 20 28-as telefonszámon, vagy keressen minket a blinvest1@gmail.com email címen...

BL Invest Kft.

20 +

év tapasztalat
BL Invest Kft.

800 +

vállalati vagyonértékelés
BL Invest Kft.

5000 +

banki értékbecslés